Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů pro Váš Klídek! s.r.o., ve smyslu ustanovení §5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Správa a zpracování osobních údajů bude probíhat pro účely evidence zakázníků firmy Váš klídek! s.r.o., pro zjišťování hodnocení služeb této firmy a pro kontakt se zákazníky, kteří služby firmy ohodnitili. Správa a zpracování osobních údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu stanoveného v předchozí větě.
Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Zároveň potvrzuji správnost mých osobních údajů.
Pokud si nebudu přát, aby mé údaje byly nadále uchovávány, zašlu požadavek na info@vasklidek.cz.